Det må fylles ut eget skjema for hvert medlem.

Ved familiemedlem føres hovedmedlem med avkrysset for Familiemedlemskap kr. 400,- og resterende familiemedlemmer krysser av for Medlem av familie kr 0,- og i skriver inn Hovedmedlems eller foresatt navn i dette feltet.

dd.mm.yyyy

Hvis du er medlem av familie må hovedmedlem skrives inn i feltet ovenfor

Powered by: Bloc